Numer [21] 2017

okladka 22

 Od redakcji

Wyzwania demokracji

Josef Isensee
Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość
Der demokratische Rechtsstaat und seine Zukunft

Piotr Mazurkiewicz
Where does the moral groundwork come from in today's society?

Peter J. Colosi
Ratzinger, Habermas i Pera o racji publicznej i religii

John Milbank
Nic się nie kończy dopóki nie nastąpi koniec: o teologii, ładzie i władzy

Aniela Dylus
Koniunkcja demokracji i gospodarki? Perspektywa "Centesimus annus"

Chantal Delsol
"Populizm" jako protest wobec nadmiernego uniwersalizmu i obrona zakorzenienia

Mariusz Sulkowski
Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa kard. Ratzingera - Benedykta XVI

 

Recencje i omówienia

Michał Gierycz
Pochwała ortodoksji. Recenzja książki Alaina Besançona "Współczesne problemy religijne", Teologia polityczna, Warszawa 2017, ss. 323

Piotr Burgoński
Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza "Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616

Joanna Kulska
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Perspektywy dla świata wolnego od broni nuklearnej i integralnego rozbrojenia”, Watykan, 10–11.11.2017 r.

Michał Gierycz
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religijne uwarunkowania polityki/polityczne uwarunkowania religii”, Łagów Lubuski, 1–3.06.2017 r.

Patrycja Rutkowska, Dominik Tylka
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii”, Warszawa, 30.11.–1.12.2017 r.