Numer bieżący [23] 2019

cover issue 321 pl PL

                                     Politologia religii

Politologia religii - zagadnienie metodologiczne

Od redakcji
From Editors                                                    

Piotr Mazurkiewicz
Co politolog powinien wiedzieć o religii
What Should a Political Scientist Know About Religion

Krzysztof Gładkowski
Czy możliwe jest przezwyciężenie interdyscyplinarności w badaniach religii
w politologii?
Can Interdisciplinarity Be Overcome in the Political Science of Religion?                                       

Michał Gierycz
Przezwyciężając redukcjonizm. O głębokiej analizie systemowej w politologii religii
Overcoming Reductionism. On „In-depth” Systems Analysis in the Political Science of Religion

Tadeusz Jarosz SDS
Politologia eklezjalna: poszukiwanie adekwatnej perspektywy ujmowania Kościoła w badaniach politologicznych
Ecclesial Politology: in Search of an Adequate Perspective of Viewing the Church in Political Studies

Miscellanea

Marguerite A. Peeters
The 2016-2063 Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights Neo-Colonizing Plan for Africa

Chantal Delsol
O nadziei

Joachim von Wedel
Der theologische Antichiliasmus                                                     

Fred Lazin
The changing context of Jews in American Politics – 1930s to the Trump Era

Adam Romejko
René Girarda teoria mimetyczna. Między religią a polityką

Omówienia, recenzcje, sprawozdania

Miroljub Jevtić
25 Years of Politology of Religion

Joanna Kulska
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

Michał Kmieć
Paradoksy współczesnych Europejczyków. Recenzja książki Chantal Delsol pt. Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?, tł. M. Kowalska, Znak, Kraków 2018, ss. 352