Numer bieżący [22] 2018

22 okladka

 Od redakcji

                              O "nieporównywalności" Żydów

 

Henryk J. Muszyński
Znaczenie judeochrześcijańskich korzeni i świadectwa chrześcijan
o korzeniach żydowskich dla integralnego zrozumienia przesłania biblijnego

Stanisław Krajewski
O wyjątkowości Zagłady Żydów

 

Antropologia, społeczeństwo, prawo

Jacek Salij OP
Laickie "sakralizacje" prawa stanowionego

Piotr Mazurkiewicz
Where does the moral groundwork come from in today's society?

Peter J. Colosi
Ratzinger, Habermas i Pera o racji publicznej i religii

John Milbank
Nic się nie kończy dopóki nie nastąpi koniec: o teologii, ładzie i władzy

Aniela Dylus
Koniunkcja demokracji i gospodarki? Perspektywa "Centesimus annus"

 

Kościół i świat współczesny

Josef Isensee
Der demokratische Rechtsstaat und seine Zukunft

Piotr Mazurkiewicz
Where does the moral groundwork come from in today's society?

Peter J. Colosi
Ratzinger, Habermas i Pera o racji publicznej i religii

John Milbank
Nic się nie kończy dopóki nie nastąpi koniec: o teologii, ładzie i władzy

 

Religia i polityka

Josef Isensee
Der demokratische Rechtsstaat und seine Zukunft

Piotr Mazurkiewicz
Where does the moral groundwork come from in today's society?

Peter J. Colosi
Ratzinger, Habermas i Pera o racji publicznej i religii

 

Miscellanea

Michał Gierycz
Pochwała ortodoksji. Recenzja książki Alaina Besançona "Współczesne problemy religijne", Teologia polityczna, Warszawa 2017, ss. 323

Piotr Burgoński
Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza "Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616

 

Recencje i omówienia

Michał Gierycz
Pochwała ortodoksji. Recenzja książki Alaina Besançona "Współczesne problemy religijne", Teologia polityczna, Warszawa 2017, ss. 323

Piotr Burgoński
Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza "Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616