Numer bieżący [22] 2018

22 okladka

                                     Między "civitas Dei" a "secular city"

Od redakcji

                                                               O "nieporównywalności" Żydów

Henryk J. Muszyński
Znaczenie judeochrześcijańskich korzeni i świadectwa chrześcijan
o korzeniach żydowskich dla integralnego zrozumienia przesłania biblijnego

Stanisław Krajewski
O wyjątkowości Zagłady Żydów

                                         Antropologia, społeczeństwo, prawo

Jacek Salij OP
Laickie "sakralizacje" prawa stanowionego

Marek Safjan
Społeczeństwo obywatelskie w czasach kryzysu

Antoni Kamiński, Bartłomiej Kamiński
Grząskie podglebie kulturowe demokracji: Wokół teorii klasy rządzącej Gaetano Moskii "spiżowego prawa oligarchii" Roberta Michelsa

Michał Gierycz
O antropologicznej zmianie w ujęciu praw podstawowych w Unii Europejskiej

Antoni Dudek
Rząd Tadeusza Mazowieckiego wobec reformy wymiaru sprawiedliwości

                                                                      Kościół i świat współczesny

Aniela Dylus
Z troską o Kościele (ludowym) i o Polsce z nim związanej

Piotr Mazurkiewicz
O kategorii postępu w "Spe salvi"

Maria Sroczyńska
O potrzebie religii w ponowoczesnym świecie (refleksje socjologa)

Janusz Węgrzecki
Rozum polityczny a supozycje z teologii krzyża Josepha Ratzingera

Religia i polityka

Zbigniew Stawrowski
Czym jest teologia polityczna?

Radosław Zenderowski
Nowoczesna tożsamość narodowa budowana na zeświecczonej tradycji religijnej (przypadek czeski)

Mariusz Sulkowski
Ideologia Państwa Islamskiego

Miscellanea

Grzegorz Górny
Aksamitny totalitaryzm, czyli zapomniana przestroga Jana Pawła II

Maciej Wąs
Gilbert Keith Chesterton jako prekursor Soboru Watykańskiego II

Recencje i omówienia

Aleksander Bobko
Religia na obraz ludzki czy Boży? Recenzja książki Jana Grosfelda pt. "Od lęku do nadziei. Chrześcijanie. Żydzi. Świat", WAM, Kraków 2011, ss. 248

Sławomir Sowiński
Jana Grosfelda teologia dramatu. Recenzja książki Jana Grosfelda pt. "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?", Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2016, ss. 256