Call for papers

 

Redakcja czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" zaprasza autorów do nadsyłania artykułów odpowiadających profilowi pisma na adres poczty elektronicznej sekretarza naukowego.