Call for papers

Redakcja czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" zaprasza autorów do nadsyłania artykułów odpowiadających profilowi pisma na adres poczty elektronicznej sekretarza naukowego.

Do 31.12.2017 r. przyjmujemy artykuły, które związane są z tematem konferencji "Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii ( http://religionandpolitics.pl/ ).