O czasopiśmie

Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka stanowi unikalne w skali krajowej politologii i dość szeroko rozpoznawane w polskim środowisku naukowym pismo naukowe wydawane w formie papierowej i on-line. Jego unikalność wynika tak z podejmowanej w nim problematyki, koncentrującej się wokół tzw. „miękkiej politologii” (filozofii i teorii polityki, aksjologii i antropologii polityki, etyki politycznej, relacji polityki i religii, w tym katolickiej nauki społecznej), jakości publikowanych tekstów, które w istotnym stopniu wychodzą spod pióra powszechnie rozpoznawanych, wysokiej próby autorów zagranicznych i polskich (jak Chantal Delsol. Josef Isensee, John Milbank, Peter Colosi, Aniela Dylus, Marek Safjan, Antoni Dudek, Tomasz G. Grosse, etc.), a wreszcie odmiennego od istotnej części periodyków paradygmatu naukowego. Jako, że celem czasopisma jest spojrzenie na szeroko rozumiane sprawy polityczne w perspektywie dynamicznie rozumianej tradycji chrześcijańskiej, w miejsce dominującego w politologii ateistycznego paradygmatu, czasopismo opiera się o paradygmat transcendentalny, pozostając otwartym na badaczy przyjmujących paradygmat agnostyczny. Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

RADA NAUKOWA

 • Prof. Jane Adolphe (Ave Maria School of Law - Florida USA)
 • prof. dr Chantal Delsol (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
 • prof. dr hab. Aniela Dylus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Ingeborg Gabriel (Uniwersytet w Wiedniu)
 • prof. dr hab. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. Milan Katuniniec (Trnavská Univerzita v Trnave)
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr Vittorio Possenti (Università Cà Foscari di Venezia)

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny:

 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Z-ca redaktora naczelnego:

 • dr hab. Michał Gierycz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Sekretarz redakcji:

 • dr Mariusz Sulkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Członek redakcji:

 • dr Piotr Burgoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. Ligia Castaldi (Ave Maria School of Law - Florida USA)
 • Dr Grégor Puppinck (European Centre for Law and Justice - Strasbourg)

 

RECENZENCI

 • Recenzenci pisma w 2016 r.:
  dr hab. Wojciech Gizicki
  prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
  ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
  prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak
  o. dr hab. Michał Paluch OP
  dr hab. Sławomir Sowiński
  ks. prof. ASzW dr hab. Cezary Smuniewski
  dr hab. Adam Szymański
  ks. dr hab. Robert Skrzypczak
  ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
 • Recenzenci pisma w 2017 r.:
  ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
  prof. dr hab. Aniela Dylus
  dr hab. Michał Gierycz
  prof. KUL dr hab. Wojciech Gizicki
  prof. SGGW dr hab. Franciszek Kampka
  ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
  prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak
  prof. UZ dr hab. Łukasz Młyńczyk
  ks. prof. PWT dr hab. Robert Skrzypczak
  ks. prof. ASW dr hab. Cezary Smuniewski
  dr hab. Sławomir Sowiński
  prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki
  ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
 • Recenzenci pisma w 2018 r.:
  prof. dr hab. Aniela Dylus
  dr hab. Michał Gierycz
  prof. KUL dr hab. Wojciech Gizicki
  ks. prof. UKSW dr hab. Jacek Grzybowski
  prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
  prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski
  ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
  prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak
  prof. UZ dr hab. Łukasz Młyńczyk
  o. dr hab. Kazimierz Papciak SSCC
  prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
  dr hab. Irena Rysińska
  prof. PWSZ Chełm dr hab. Paweł Skrzydlewski
  dr hab. Sławomir Sowiński
  prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki
  ks. prof. UŚ dr hab. Arkadiusz Wuwer
  prof. dr hab. Klaus Ziemer
  prof. dr hab. Radosław Zenderowski