O czasopiśmie

Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka ma pomagać lepiej rozumieć, postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy, rzeczywistość społeczną i polityczną. Aktualne problemy nurtujące Polskę, ale i cały świat, istotne dla wszystkich, którym nieobojętne są sprawy wspólnoty ludzkiej, pragniemy ukazywać w świetle refleksji Kościoła nad życiem świata. Chrześcijańską tradycję pojmujemy tu w sposób dynamiczny, wciąż na nowo przybliżający orędzie Ewangelii do współczesnych warunków, z uwzględnieniem nowych problemów i pytań. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła Katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. W naszym zamyśle Chrześcijaństwo-świat-polityka skierowane jest do wszystkich, którzy stawiając pytania o sprawy dzisiejszego świata i szukając odpowiedzi, kierują swój wzrok i umysł na przesłanie Ewangelii i tradycję judeochrześcijańską. Mamy zatem nadzieję, iż znajdzie czytelników tak wśród ludzi Kościoła katolickiego i innych wyznań, jak i wśród osób z pogranicza i spoza denominacji chrześcijańskich. Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

RADA NAUKOWA

 • prof. dr Chantal Delsol (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
 • prof. dr hab. Aniela Dylus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Ingeborg Gabriel (Uniwersytet w Wiedniu)
 • prof. dr hab. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr Vittorio Possenti (Università Cà Foscari di Venezia)

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny:

 • prof. dr hab. Jan Grosfeld

Sekretarz naukowy:

 • dr hab. Michał Gierycz

Członkowie redakcji:

 • dr Piotr Burgoński
 • dr Mariusz Sulkowski

 

RECENZENCI

 • ks. prof. dr hab. Janusz Balicki
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
 • dr hab. Wojciech Gizicki
 • ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
 • ks. prof. dr hab. Helmut Juros
 • ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki
 • prof. dr hab. Krzysztof Wielecki