O czasopiśmie

Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka stanowi unikalne w skali krajowej politologii i dość szeroko rozpoznawane w polskim środowisku naukowym pismo naukowe wydawane w formie papierowej i on-line. Jego unikalność wynika tak z podejmowanej w nim problematyki, koncentrującej się wokół tzw. „miękkiej politologii” (filozofii i teorii polityki, aksjologii i antropologii polityki, etyki politycznej, relacji polityki i religii, w tym katolickiej nauki społecznej), jakości publikowanych tekstów, które w istotnym stopniu wychodzą spod pióra powszechnie rozpoznawanych, wysokiej próby autorów zagranicznych i polskich (jak Chantal Delsol. Josef Isensee, John Milbank, Peter Colosi, Aniela Dylus, Marek Safjan, Antoni Dudek, Tomasz G. Grosse, etc.), a wreszcie odmiennego od istotnej części periodyków paradygmatu naukowego. Jako, że celem czasopisma jest spojrzenie na szeroko rozumiane sprawy polityczne w perspektywie dynamicznie rozumianej tradycji chrześcijańskiej, w miejsce dominującego w politologii ateistycznego paradygmatu, czasopismo opiera się o paradygmat transcendentalny, pozostając otwartym na badaczy przyjmujących paradygmat agnostyczny. Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

RADA NAUKOWA

 • prof. dr Chantal Delsol (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
 • prof. dr hab. Aniela Dylus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Ingeborg Gabriel (Uniwersytet w Wiedniu)
 • prof. dr hab. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr Vittorio Possenti (Università Cà Foscari di Venezia)

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny:

 • prof. dr hab. Jan Grosfeld

Sekretarz naukowy:

 • dr hab. Michał Gierycz

Członkowie redakcji:

 • dr Piotr Burgoński
 • dr Mariusz Sulkowski

 

RECENZENCI

 • Recenzenci pisma w 2016 r.:
  dr hab. Wojciech Gizicki
  prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
  ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
  prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak
  o. dr hab. Michał Paluch OP
  dr hab. Sławomir Sowiński
  ks. prof. ASzW dr hab. Cezary Smuniewski
  dr hab. Adam Szymański
  ks. dr hab. Robert Skrzypczak
  ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
 • Recenzenci pisma w 2017 r.:
  ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
  prof. dr hab. Aniela Dylus
  dr hab. Michał Gierycz
  prof. KUL dr hab. Wojciech Gizicki
  prof. SGGW dr hab. Franciszek Kampka
  ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
  prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak
  prof. UZ dr hab. Łukasz Młyńczyk
  ks. prof. PWT dr hab. Robert Skrzypczak
  ks. prof. ASW dr hab. Cezary Smuniewski
  dr hab. Sławomir Sowiński
  prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki
  ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer