Wydarzenia

 

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, która odbędzie się w dniach 30.11. – 1.12.2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: prof. Jeffrey Haynes, Dyrektor Centre for the Study of Religion, Conflict and Cooperation na London Metropolitan University oraz prof. Shmuel Sandler, Yehuda Avner Professor for Religion and Politics na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu.

Konferencja jest zorientowana metodologicznie, a szczegółowe informacje jej dotyczące oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.religionandpolitics.pl Można też skorzystać z formularza, który wraz z Call for papers można pobrać TUTAJ.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego, oraz Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W imieniu wszystkich organizatorów zapraszamy do czynnego udziału w konferencji!

Z poważaniem,

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Przewodniczący Rady Programowej)

Dr hab. Michał Gierycz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)